Het burgerinitiatief

Jouw burgeriniatief !

Je kan je nog steeds aanmelden om het ook jouw burgerinitiatief te laten worden.

cropped-cropped-pre.ladder-664x650-1.jpg

Gang van zaken burgerinitiatief

Vele gemeenten, ook de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, kennen de mogelijkheid van een burgerinitiatief. Door een burgerinitiatief in te dienen kunnen inwoners van een gemeente het recht verkrijgen dat de gemeenteraad een voorstel op de agenda zet, dus er over gaat praten.

In mei  2021  is  bij de 3 gemeenten een burgerinitiatief ingediend. Gevraagd werd om te besluiten over het zich certificeren voor de CO2 prestatieladder.

In juni besloten de 3 gemeenten: akkoord, jullie hebben voldoende inwoners bereid gevonden het initiatief te ondersteunen, wij zullen er in het najaar over praten. Daarmee is de eerste hobbel genomen.

Burgemeester en wethouders (b&w) van de drie gemeenten hebben de ambtelijke organisatie (HLTsamen) gevraagd hierover advies uit brengen.  Medio september zullen de b&w’s van de drie gemeenten, op basis van dat advies, hun gemeenteraden in een openbaar stuk melden wat zij er van vinden.

Eind september / begin oktober gaat in elk van de drie gemeente eerst een commissie van de gemeenteraad erover praten. De indieners van het burgerinitiatief (Michiel van den Hoven in Hillegom, Paul Zwetsloot in Lisse en Bart de Jong in Teylingen) krijgen daarbij de gelegenheid hun initiatief toe te lichten.
Op een later tijdstip zal  er in vergaderingen van de gemeenteraden van de drie gemeenten een definitief besluit worden genomen over het voorstel tot certificering voor de CO2 prestatieladder.

 

 

 

 

cropped-cropped-pre.ladder-664x650-1.jpg

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem.

klik hier

logo petitie

Laat jouw stem horen!

Maak dit ook jouw burgerinitiatief. Geef jouw steun en laat van je horen!

klik hier

testimonial

Testimonials

Bekijk de verhalen van andere HLT inwoners die vertellen waarom zij mee doen. Wil je ook jouw Testimonial op video of papier zetten en laten zien of lezen. Neem contact met ons op. Hoe meer hoe beter!

klik hier

IMG_6322

Bekijk hier waarom Bart dit burgerinitiatief startte

Ik ben Bart en ik ben met pensioen, mijn tijd zal het wel uitdienen. Maar ik maak me grote zorgen over de klimaatwijzigingen die ons nageslacht moeten verwachten als wij ons nu niet heel hard inzetten voor CO2 reductie

De verschillende fasen van het burgerinitiatief

Bart de Jong van start met het burgeriniatief

Sassenheimer Bart de Jong zit HLT-gemeenten achter de broek voor beter klimaat.

Dit spreekt andere aan en zo gaat het burgerinitiatief van start.

Eerste ronde handtekeningen verzamelen

In de drie gemeenten Hillegom, Lissen en Teylingen gaan we van start met de benodigde handtekeningen om het burgerinitiatief in te mogen dienen bij de raadsvergadering. Het blijkt gemakkelijk om handtekeningen te verzamelen want het onderwerpt leeft en men wil actie en verbetering!

Het burgerinitiatief wordt ingediend

De griffiers krijgen post van ons met een hele lijst van ondertekenaars. Maar liefst 180 handtekeningen worden overhandigd.

Gemeenteraadvergadering

Alle drie de gemeenteraden beslissen om het initiatief te behandelen en vragen hun gezamelijke ambtelijke organisatie (HLTsamen) om informatie en advies.

Het ambtelijke advies van HLTsamen

Het ambtelijke advies is binnen en nu kunnen wij ons voorbereiden op de commissievergadering waar we ons burgerinitiatief kunnen verdedigen. Hieronder lees je het ambtelijk advies van HLTsamen.

Raadsbrief met advies Burgerinitiatief CO2 prestatieladder

Brochure CO2 prestatieladder

De raadsvergadering gaat beslissen

De raadsvergadering gaat per gemeente beslissen of zij zich gaan certificeren voor de CO2 prestatie ladder

Spreekt dit burgerinitiatief je aan?

Wil je dit burgerinitiatief ondersteunen? Op wat voor manier dan ook. Of heb je nog vragen hierover? Klik dan op de button hieronder.

http://hltnaarminderco2.nl/wp-content/uploads/2021/08/cropped-cropped-logo-liggend-1.png