HLT startte onderzoek naar certificeren voor CO2 prestatieladder

ertificeren voor de landelijk erkende CO2 prestatieladder. De drie gemeenteraden besloten, in najaar 2021, daar een positief vervolgĀ  aan te geven, via een gefaseerde aanpak.
Hoofdlijnen certificeren voor CO2 prestatieladder
Conform het doel van het burgerinitiatief is de CO2 prestatieladder een CO2 managementsysteem gericht op consequent en continu CO2 besparen door organisaties zoals bijvoorbeeld gemeenten. Het systeem bestaat uit 5 levels. Tot en met level 3 gaat een organisatie aan de slag met de CO2 productie van de eigen organisatie en de daardoor in belangrijke mate aangestuurde organisaties. Wat wordt meegenomen, en wat niet, wordt bepaald en er wordt een uitgewerkt management systeem opgezet gericht op vermindering van de CO2 uitstoot.

HLT naar minder CO2 weer in het nieuws

Petitie moet vraag om echt wat te doen aan CO2 reductie door gemeenten kracht bij zetten: https://www.degroeneuitdaging.nl/inspiratie/overige/petitie-hlt-naar-minder-co2-om-burgerinitiatief-kracht-bij-te-zetten